Ang Mataas na Gastusin sa Ikatlong Daigdig

Isinulat ni Kasamang Serve the People ang mga pangungusap na ito bilang tugon sa isang First Worldista na nagsabi, nang walang katibayan, na ang pagkakaiba ng sahod sa pagitan ng US at Ghana ay dahil sa pagkakaiba sa gastusin sa pamumuhay. Gaya ng ipinakita ni Kasamang Serve the People, ang gastusin sa pamumuhay sa Ghana, at sa Ikatlong Daigdig pangkabuuan, ay talagang mas mataas at hindi maaaring pangatwiranan ang maliliit na pasahod doon. Nabubuhay ang mga bansa sa Unang Daigdig sa kapinsalaan ng Ikatlong Daigdig; kinakain nila ang laman at sinisipsip nila ang dugo ng masa ng Ikatlong Daigdig.