Mahalaga pa ring bakahin ang pagsamba sa libro

Mahalaga pa ring bakahin ang pagsamba sa librolittle-red-book

Pinuna at kinutya ni Mao iyong mga may metapisikal, dogmatikong konsepto sa mga libro at kaalaman:

“Anumang nakasulat sa libro ay tama – gayon pa rin ang pag-iisip ng mga magsasakang Tsino na atrasado sa kultura. Kataka-taka pa, sa loob ng Partido Komunista mayroon ding mga taong laging nagsasabi tuwing may diskusyson, “Ipakita ninyo sa akin kung saan iyan nakasulat sa libro.””

Isang napakayamang tradisyon ang atin. Ang mga pinakamahalagang rebolusyonaryong gawa ay iyong kina Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao at ng mga Maoista. Dapat may kaalaman sa mga gawang ito ang sinumang taimtim na naninindigan bilang rebolusyonaryo. Dahil sa kayamanan ng panitikang ito, madaling mahulog sa pagsamba sa libro. May mga umaasal na para bang totoo o hindi ang isang pahayag depende kung matatagpuan ba ito sa mga rebolusyonaryong klasiko. Ang ganitong tipo ng metapisikal na pag-uugali tungo sa mga klasiko ay dapat bakahin. Ang isang palagay o teorya ay tama o hindi depende kung paano nito mahusay na mahulaan at maipaliwanag ang daigdig. Sa ibang salita, katotohanan, hindi tradisyon, ang huling tagapagpasya. Ito ang puntong dapat tayong kumuha mula sa Hinggil sa Praktika ni Mao. Ito ay isang mahalagang, pundamental na bahagi ng materyalistang epistemolohiya.

Dapat nating iwasang makipagtalo tungkol sa kasulatan. Hindi dapat tayong mag-quote monger. Hindi dapat nating gawing anting-anting ang mga klasiko. Sa huli, hindi mahalaga kung sino ang makapaglalabas ng mas maraming sipi mula sa mga klasiko sa pagtaguyod ng kanilang katayuan. Iyong mga elemento ng mga klasiko na tumutulong sa atin upang mahulaan at maipaliwanag ang daigdig ay dapat paunlarin at palaganapin, isama sa ating syensya. Kung nakakatulong, iyong mga sipi ay dapat tukuyin. Hindi dapat tayo matakot na itakwil ang mga klasiko kung saan ang mga ito ay mali. Ang Marxismo ay hindi isang relihiyon. Ang mga klasiko ay hindi dapat na ituring bilang Banal na Biblia. Tayo ay mga syentista, hindi mga monghe.

Umuunlad ang syensya. Gaya lamang ni Einstein na bumuo mula kay Newton, si Lenin ay bumuo mula sa mga gawa ni Marx. Si Mao ay bumuo mula sa mga gawa ni Lenin. Ang Komunismong Patnubay Liwanag ay bumubuo mula sa rebolusyonaryong kasaysayang ito. Ang ating gawa ay bumubuo mula sa tradisyong ito, pinagsasama at pinapaunlad iyong mga elementong naaangkop sa daigdig, at iniiwan iyong mga elementong hindi. Hindi dapat nating ibalot ang ating sarili sa orthodoxy gaya ng mga Hoxhaista o Trotskyista. Ang ating awtoridad ay nakabatay sa katotohanan ng ating syensya, hindi maski magagawa ba nito o hindi na magbunga ng isang orthodoxy.

Ang Komunismong Patnubay Liwanag ay ang ikaapat at pinakamataas na antas ng rebolusyonaryong syensya. Ang Marxismo ng ngayon ay pinapalitan ang Marxismo ng nakaraan. Ang kahalagahan ng pag-unlad ng Komunismong Patnubay Liwanag, ay hindi dapat maliitin. Ang bandilang ito ang siyang magiging nasa unahan ng mga susunod na alon ng mga digmang bayan. Nasa atin ang kinabukasan. Ito ang bagay na pinakamahalaga higit sa lahat.