Ang Aming Pinaglalaban

Ang Aming Pinaglalaban (filipino.llco.org)   1. Gusto namin ng komunismo. Gusto namin ng mundong walang kahirapan, pagsasamantala, pang-aapi, paninira sa kalikasan, at pampulitikal na hadlang na naghihiwa-hiwalay ng mga tao. Gusto namin ng mundo kung saan ang produksyon ay pinamamahalaan ng lahat at sa agham na pamamaraan upang ito’y makapagbigay ng pantay-pantay na benepisyo sa …

More